Τρίτη 16 Απριλίου 2013

Κρήτη: Σωφρονιστικός Υπάλληλος «Κέρδισε» Τις Τράπεζες

 Δικαίωση βρήκε από το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας, σωφρονιστικός υπάλληλος, πατέρας ενός τέκνου, με σύζυγο μακροχρόνια άνεργη. Με την απόφασή του το Ειρηνοδικείο απαγορεύει με προσωρινή διαταγή, στα πλαίσια των ασφαλιστικών μέτρων, στις πιστώτριες (3 τράπεζες και ένα ταμείο) κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, σε βάρος της κύριας κατοικίας του δανειολήπτη, καθώς και τη μεταβολή της νομικής και πραγματικής κατάστασης αυτής μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης, που το δικαστήριο εκδίκασης έχει οριστεί για το έτος 2015 (παρά τις αιτιάσεις των παρισταμένων πιστωτικών εταιρειών, περί του αντιθέτου). Επί της ουσίας της υπόθεσης -και σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης- πρόκειται για δανειολήπτη 43 ετών, δημόσιο υπάλληλο, «ο οποίος δέχτηκε σοβαρή μείωση του μισθού του τα τελευταία έτη, είναι χρεωμένος σε δάνεια (εκτός στεγαστικού), σε τέσσερις πιστωτικούς φορείς συνολικού ύψους ποσού 67.600 ευρώ. Επειδή η πίεση από τις τράπεζες κατέστη αφόρητη, αποφάσισε την ένταξή του στο Ν.3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) με την συνδρομή της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας είναι μέλος, ακολουθώντας συνετές προτάσεις στην εξωδικαστική διαδικασία, σύμφωνα με την καθοδήγηση της Ένωσης, οι οποίες δεν έγιναν αποδεκτές, με συνέπεια να προχωρήσει στο επόμενο βήμα και να καταθέσει αίτηση στο Ειρηνοδικείο για ρύθμιση του χρέους του, ως ο νόμος ορίζει. Επειδή η αγωνία του επικεντρωνόταν στη διάσωση της κύριας κατοικίας του, ζήτησε από το δικαστήριο να προστατευτεί από τα καταδιωκτικά μέτρα των τραπεζών (με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων), πράγμα που το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας αποφάσισε να την προστατεύσει μέχρι την εκδίκαση της αίτησής του, που έχει οριστεί για το έτος 2015». ΑΠΕΜΠΕ

Πηγή: 
www.MadatoForos.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: