Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013

Πρόστιμα σε επιχειρήσεις καυσόξυλων


Πρόστιμα σε επιχειρήσεις καυσόξυλων και εναλλακτικής θέρμανσης

Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, στο διάστημα από 7/1/2013 έως 11/1/2013, διενήργησε ελέγχους σε 61 επιχειρήσεις πώλησης καυσόξυλων. Αντικείμενο του ελέγχου ήταν η συμμόρφωση με το νέο τρόπο διακίνησης καυσόξυλων που προβλέπει την πώληση κατ’ όγκο και όχι κατά βάρος. Διαπιστώθηκαν 16 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 8.000 ευρώ.

Εξάλλου, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας από την έναρξη της χειμερινής περιόδου πραγματοποίησε 45 έκτακτους ελέγχους σε εταιρείες εισαγωγής, μονάδες παραγωγής, εταιρείες τηλεπωλήσεων κ.λ.π. μηχανημάτων/συσκευών εναλλακτικής θέρμανσης.

Επιθεωρήθηκαν 140 προϊόντα (π.χ. σόμπες και τζάκια ξύλου, σόμπες και τζάκια με pellets, οικιακοί ανεξάρτητοι λέβητες στερεών καυσίμων, λέβητες ζεστού νερού με χρήση πετρελαίου/φυσικού αερίου και pellets, ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα).

Διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα που ελέγχθηκαν σε ποσοστό 60% περίπου παρουσίαζαν έλλειμμα συμμόρφωσης σχετικά τόσο με τις υποχρεωτικές σημάνσεις ασφάλειας, τεχνικής πληρότητας και ενεργειακής απόδοσης, όσο και με τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης, και έχει κινηθεί η διαδικασία επιβολής προστίμων.

Σημειώνεται ότι με την ΚΥΑ 6690/2012 ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο και κατέστησαν υποχρεωτικής εφαρμογής 295 εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, μεταξύ των οποίων και πέντε που αφορούν τις απαιτήσεις ασφάλειας των συσκευών εναλλακτικής θέρμανσης.
Πηγή:http://www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: