Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013

ΕΦΕΤ: Πρόστιμα 350.000 € σε 94 επιχειρήσεις

ΕΦΕΤ: Πρόστιμα 350.000 € σε 94 επιχειρήσεις

Στην επιβολή 94 προστίμων ύψους € 350.000 προχώρησε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων
για παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας του κλάδου των τροφίμων. Πρόκειται για επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης τροφίμων σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, στις οποίες τα αρμόδια κλιμάκια ελέγχου των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ε.Φ.Ε.Τ. εντόπισαν και κατέγραψαν σωρεία παραβάσεων όπως :

  • κατοχή και διάθεση μη ασφαλών – ακατάλληλων για κατανάλωση τροφίμων
  • κατοχή και διάθεση μη κανονικών τροφίμων
  • κατοχή και διάθεση νοθευμένων τροφίμων
  • κατοχή και διάθεση τροφίμων μη συμμορφούμενων στις προδιαγραφές της νομοθεσίας περί
  • καταλληλότητας και κανονικότητας
  • παραπλάνηση του καταναλωτή
  • έλλειψη άδειας λειτουργίας ή τροποποίηση των όρων λειτουργίας της επιχείρησης
  • ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων και του εξοπλισμού
  • έλλειψη βιβλιαρίων υγείας
  • μη εφαρμογή συστημάτων αυτοελέγχου
Για όσες από τις παραπάνω περιπτώσεις προβλέπεται από τη νομοθεσία, υπήρξε παραπομπή στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
Οι επιχειρήσεις και τα αντίστοιχα πρόστιμα που επιβλήθηκαν μετά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ. είναι τα ακόλουθα :

Δεν υπάρχουν σχόλια: