Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011

The Greek Project (HRD)

To Greek Project αποτελεί για εμάς σημαντικότατο εργαλείο που θα βοηθήσει στην μετάβαση στην Οικονομία Βάσει Πόρων, πρόκειται ουσιαστικά για μια βάση δεδομένων ανθρώπινου δυναμικού.
Ο Βασικός στόχος του Greek Project είναι η σύνδεση, αρχικά όλων των μελών της Πανγαία, σε ένα πρότυπο δίκτυο αχρήματης συνδιαλλαγής, προϊόντων, υπηρεσιών και εργασίας.
Τα μέλη εγγράφονται στην βάση, συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους καθώς και τις σπουδές τους ή τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους. Συμπληρώνουν το, προϊόν, την υπηρεσία ή εργασία που διαθέτουν –αχρήματα- στα άλλα μέλη. Τα μέλη βρίσκουν, ανάλογα την περιοχή που διαμένουν, τις διαθέσιμες παροχές.
 Απλά και κατανοητά παραδείγματα μεταξύ των μελών του TGP.


Παράδειγμα 1:
Ο Χ εργάζεται ως ηλεκτρολόγος. Προσφέρει τις γνώσεις και την εξειδίκευση και την εργασία του σε όλους τους άλλους και όλοι οι άλλοι προσφέρουν αντίστοιχα εκείνο που διαθέτουν, χωρίς ανταλλαγή, χρήματα ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο πληρωμής σε εκείνον.
Ο Ψ έχει Φούρνο, προσφέρει σε όλα τα μέλη του δικτύου TGP που βρίσκονται στην περιοχή του, προϊόντα από τον φούρνο του.
Οι δύο παραπάνω περιπτώσεις είναι συμβολικές της χρήσης του δικτύου. Η εργασία του καθενός δεν είναι αναγκαστικά εκείνο που μπορεί να διαθέσει σαν επαγγελματίας κάποιου χώρου. Θα μπορεί κάλλιστα να διαθέσει τον χρόνο του ή να προσφέρει βοήθεια σε κάποιο άλλο μέλος σε οτιδήποτε το άλλο μέλος χρειάζεται. 
Παράδειγμα 2: 
Ο Χ εργάζεται ως υδραυλικός. Προσφέρει τις γνώσεις και την εξειδίκευση και την εργασία του σε όλους τους άλλους χωρίς ανταλλαγή, χρήματα ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο πληρωμής προς σε εκείνον.
Ο Ψ δουλεύει πωλητής σε ένα κατάστημα ρούχων. Το κατάστημα δεν του ανήκει. Ως εκ τουτού δεν μπορεί να διαθέσει αχρήματα τα προϊόντα από τον τομέα που εργάζεται στον Χ. Ο Χ όμως πιθανότατα έχει κι άλλες ανάγκες, πχ: κάποιον να βρίσκεται με τα παιδιά για λίγες ώρες που εκείνος θα απουσιάζει.
Ο Ψ λοιπόν διαθέτει τον χρόνο του για να καλύψει αυτή την ανάγκη του Χ κι ο Χ του παρέχει την εργασία του ως υδραυλικός όποτε προκύψει αυτή η ανάγκη στον Ψ.
Όλη η διαδικασία στηρίζεται στο να παρέχουν όσοι συμμετέχουν όσο το δυνατό περισσότερες υπηρεσίες ή προϊόντα χωρίς την μεσολάβηση χρήματος, η μορφή του εργαλείου είναι εκείνη της πραγματικής κοινότητας ανθρώπων όπου ο ένας στηρίζει τον άλλο.
Μελλοντικά θα διαμορφωθούν οι συνθήκες ώστε αυτού του είδους οι αχρηματη λειτουργία μεταξύ των μελών του TGP να περάσει σε έναν ευρύτερο κύκλο αγαθών και υπηρεσιών που θα είναι διαθέσιμα σε όλους χωρίς την χρήση, χρήματος ή οποιουδήποτε άλλου αντιπραγματισμού.
Στα μέλη που θα εγγραφούν στο TGP ισχύει η λογική ότι «παρέχω στην κοινότητα, (δίκτυο, ομάδα κλπ), γνωρίζοντας ότι και τα υπόλοιπα μέλη λειτουργούν κατά τον ίδιο τρόπο»
Η Online πλατφόρμα θα είναι σύντομα διαθέσιμη στα μέλη της ΠΑΝΓΑΙΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: