Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010

Κάρτα του Πολίτη: Ένας "χαφιές" στην τσέπη μας;Μορφονιός Ν.
Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/11/2010

Έντονα ερώτηματα σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων προκύπτουν από τις πρότασεις για τη νέα ηλεκτρονική "Κάρτα του Πολίτη", που έθεσε χθες προς δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Εσωτερικών.


Ερωτήματα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων γεννά η νέα πολυ-ταυτότητα

Η νέα Κάρτα του Πολίτη πρόκειται να αντικαταστήσει τη σημερινή αστυνομική ταυτότητα και θα έχει τη μορφή και τις διαστάσεις καρτών, όπως η κάρτα ανάληψης μετρητών, ενώ στην επιφάνειά της θα αποτυπώνονται τα συνήθη στοιχεία ταυτοποίησης του κατόχου της και η φωτογραφία του. Την ίδια στιγμή, όμως, θα φέρει πλινθίο (το γνωστό τσιπάκι), μέσω του οποίου, όπως τονίζει το υπουργείο, "θα προσφέρεται, για όποιον πολίτη το επιθυμεί, η δυνατότητα ψηφιακής αυθεντικοποίησης κατά τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και η δυνατότητα παραγωγής ψηφιακής υπογραφής εγγράφων". Επισημαίνεται δε ότι "σε καμία φάση της προετοιμασίας δεν εντοπίζεται οποιαδήποτε ανάγκη χρήσης γραμμωτού κώδικα (barcode) και γι' αυτό τον λόγο δεν θα περιλαμβάνεται".

Σύμφωνα με τη ρητορική του υπουργείου, η νέα Κάρτα θα αποτελέσει "το βασικό μέσο για την ταχεία ηλεκτρονική διεκπεραίωση υποθέσεων και συναλλαγών των πολιτών με τον δημόσιο τομέα". Ωστόσο, η κάρτα θα αποτελέσει "κλειδί" συναλλαγών και με τον ιδιωτικό τομέα, καθώς, όπως επαίρεται το υπουργείο, οι δυνατότητές της "θα μπορούν να αξιοποιηθούν και από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την εκ μέρους τους επέκταση υφιστάμενων και την ανάπτυξη νέων, καινοτομικών υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Τέτοιες δράσεις εκτιμάται ότι θα περιλαμβάνουν την ασφαλή πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, την ανάπτυξη και παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών"...

Τα ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με το νέο ηλεκτρονικό φακέλωμα είναι εύλογα, καθώς διευρύνεται η κλίμακα δραστηριοτήτων των πολιτών, στις οποίες απαιτείται ηλεκτρονική χρήση των προσωπικών τους δεδομένων.Το υπουργείο Εσωτερικών, απ΄την πλευρά του, διαβεβαιώνει ότι "τα στοιχεία που θα αποτυπωθούν στην Κάρτα και η χρήση της θα είναι σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά και με διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας όσον αφορά τα ταξιδιωτικά έγγραφα", προσθέτοντας ότι "τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο ειδικής διαβούλευσης με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα".

Επιπλέον, υπογραμμίζει ότι δεν αποτελεί επιλογή του υπουργείου, "η φόρτωση πληθώρας στοιχείων στο εσωτερικό της Κάρτας", ενώ επισημαίνει ότι "δεν είναι σε καμία περίπτωση στις προθέσεις μας να περιληφθούν στην Κάρτα δεδομένα υγείας ή άλλα ευαίσθητα δεδομένα και στοιχεία". Καμία επίσης αναφορά δεν κάνει για τη σύνδεσή της με τη λεγόμενη "φοροκάρτα", η οποία, σύμφωνα με τις προ μηνών διαρροές, θα χρησιμεύει στις εμπορικές συναλλαγές των καταναλωτών.

Η διαβούλευση στους δικτυακούς τόπους www.ypes.gr και www.opengov.gr/ypes θα διαρκέσει ώς τις 12 Δεκεμβρίου.

Με ανακοίνωσή του ο ΣΥΝ εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για τη νέα κάρτα, υπογραμμίζοντας ότι "αυτό που αποκρύπτεται στις κυβερνητικές διακηρύξεις είναι ο υπαρκτός κίνδυνος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που θα συγκεντρώνονται στην εν λόγω κάρτα. Έχοντας ως δεδομένο το ηλεκτρονικό φακέλωμα, που έχει θεσμοθετηθεί με τη Συνθήκη Σένγκεν και άλλες συνθήκες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την κατεύθυνση αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων, των πολιτών σε ένα συνεχώς επεκτεινόμενο φάσμα δραστηριοτήτων τους, θα είμαστε αντίθετοι σε τυχόν μεταρρύθμιση που μπορεί να παραβιάσει στοιχειώδη δημοκρατικά δικαιώματα".

Ο ΣΥΝ, στην ίδια ανακοίνωση, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί αναλυτικά όταν κατατεθεί η πρόταση της κυβέρνησης με τη μορφή νομοσχεδίου ή άλλης νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: