Παρασκευή 1 Απριλίου 2011

Δελτίο τύπου της ΕΕΑΕ, 30/03/2011, 14:00

Με δεδομένη την εξέλιξη του πυρηνικού ατυχήματος στην Ιαπωνία, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας έχει ενεργοποιήσει πλήρως το μηχανισμό για τον έλεγχο των επιπέδων ραδιενέργειας περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Τα ίχνη ραδιενέργειας που έχουν ανιχνευθεί στον αέρα είναι απολύτως φυσιολογικό και αναμενόμενο να μεταφερθούν γενικότερα στο οικοσύστημα. Κατά συνέπεια, η ΕΕΑΕ και το Δίκτυο των Συνεργαζομένων Εργαστηρίων πραγματοποιούν δειγματοληψίες (π.χ. νερό της βροχής, χόρτα, γάλα, πόσιμο νερό), προκειμένου να διενεργηθούν λεπτομερείς εργαστηριακές αναλύσεις. Ανάλογες ενέργειες πραγματοποιούνται ήδη και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Τα μέχρι στιγμής ευρήματα, όπως εξάλλου αναμενόταν, δείχνουν εξαιρετικά χαμηλές συγκεντρώσεις ραδιοϊσοτόπων (Ιώδιο). Ως εκ τούτου, δεν αναμένεται η παραμικρή επίπτωση στην υγεία ή στο περιβάλλον και δεν απαιτείται η λήψη οποιουδήποτε μέτρου προστασίας.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών, η ΕΕΑΕ ανανεώνει τακτικά το περιεχόμενο του διαδικτυακού της τόπου (www.eeae.gr), όπου έχει αναρτήσει αρχείο με συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία, στο οποίο μπορούν να ανατρέχουν οι ενδιαφερόμενοι.

Πληροφορίες: Τηλ. 210 6506803, 210 6506714, info@eeae.gr

Σημειώσεις:

1. Τα επίπεδα ραδιενέργειας στη χώρα μας ελέγχονται σε συνεχή και συστηματική βάση μέσω του εθνικού τηλεμετρικού δικτύου, το οποίο λειτουργεί από το 2000. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων είναι διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ (http://www.eeae.gr), όπου επίσης υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με το Ευρωπαϊκό δίκτυο EURDEP για τον έλεγχο των επιπέδων ραδιενέργειας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Στο πλαίσιο του ελέγχου της ραδιενέργειας περιβάλλοντος και της αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα, η ΕΕΑΕ συνεργάζεται με δίκτυο Εργαστηρίων που ανήκουν σε ερευνητικά κέντρα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας (Δίκτυο Συνεργαζομένων Εργαστηρίων).

Επιλογή : ΚΒ

Δεν υπάρχουν σχόλια: