Δευτέρα 16 Αυγούστου 2010

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΛΑΜΠΕΣ

Οδηγίες
για την περίπτωση θραύσης λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας (CFL)
        Οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας περιέχουν ατμούς υδραργύρου και η θραύση τους μπορεί να προκαλέσει εισπνοή ατμών, κατά συνέπεια και δηλητηρίαση γιατί απορροφούνται από τούς πνεύμονες σε ποσοστό 80%.
Γι' αυτό δεν σπάμε και δεν πετάμε στα οικιακά απορρίμματα αυτούς τους λαμπτήρες.

        Σε περίπτωση θραύσης λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας (CFL)
        1.      Εκκενώνουμε αμέσως το χώρο από ανθρώπους και ζώα.
        2.      Απομακρύνουμε όλα τα θραύσματα του γυαλιού.
        3.      Καθαρίζουμε λεπτομερώς το χώρο χωρίς χρήση ηλεκτρικής σκούπας.
        4.      Πετάμε τα υφάσματα που ήρθαν σ' επαφή με τα θραύσματα.
        5.      Αερίζουμε το χώρο για 30 λεπτά.


Δεν υπάρχουν σχόλια: