Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2010

Το υποχρεωτικό άναμμα των φώτων των αυτοκινήτων την ημέρα

Εφαρμογή από 1-1-11

 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2598/01 υποβολή: Erik Meijer (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Το υποχρεωτικό άναμμα των φώτων των αυτοκινήτων την ημέρα και οι συνέπειές του για την ασφάλεια ποδηλατών και πεζών σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

 Θέμα: Το υποχρεωτικό άναμμα των φώτων των αυτοκινήτων την ημέρα και οι συνέπειές του για την ασφάλεια ποδηλατών και πεζών σε πυκνοκατοικημένες περιοχές


1. Γνωρίζει η Επιτροπή ότι το 1993, το ολλανδικό κοινοβούλιο είχε αποφασίσει να απαγορεύσει το άναμμα των φώτων των αυτοκινήτων την ημέρα, τούτο όχι μόνον χάριν εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και χάριν ασφάλειας των πολλών ποδηλατών που κυκλοφορούν στις Κάτω Χώρες και οι οποίοι σύμφωνα με τις ενεχόμενες οργανώσεις εκτίθενται σοβαρά σε κίνδυνο όταν οι οδηγοί των αυτοκινήτων βλέπουν καλύτερα από τις ποδηλάτες με τους οποίους μοιράζονται το δρόμο·
2. Γνωρίζει επίσης η Επιτροπή ότι τα επιχειρήματα υπέρ του να καταστεί υποχρεωτικό το άναμμα των φώτων των αυτοκινήτων την ημέρα, όπως συμβαίνει από τη δεκαετία του '70 στη Φινλανδία και τη Σουηδία, προβάλλουν την ασφάλεια σε πυκνοκατοικημένες περιοχές με λίγα αυτοκίνητα σε μακριούς μονόδρομους και σε περιοχές με μικρή ηλιοφάνεια, αλλά ότι τα φώτα των αυτοκινήτων μπορεί να παρασύρει την προσοχή των ποδηλατών και των πεζών σε αστικές ή ημι-αστικές περιοχές όπως είναι αυτές των Κάτω Χωρών·
3. Είναι σε θέση να επιβεβαιώσει η Επιτροπή ότι το καλοκαίρι του 2001 προέβη στην σύναψη συμφωνίας αρχής με τις ευρωπαϊκές οργανώσεις κατασκευαστών αυτοκινήτων ACEA, και σύμφωνα με την οποία από το 2002 όλα τα καινούργια αυτοκίνητα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με φώτα τα οποία ανάβουν μόνα τους κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να είναι αναμμένα τα φώτα αυτά αυτομάτως καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας όταν κινείται το αυτοκίνητο·
4. Σε ποιο μέτρο τα εκτιμηθέντα θετικά αποτελέσματα του υποχρεωτικού ανάμματος των φώτων των αυτοκινήτων την ημέρα υπερέχουν κατά τρόπον ώστε να μην έχει πραγματοποιηθεί σύγκριση με την προγενέστερη κατάσταση αλλά με τεχνητά στοιχεία τα οποία βασίζονται σε μια υποτιθέμενη αρνητική εξέλιξη στο μέλλον·
5. Ποιες δυνατότητες υπάρχουν μετά το 2002 ώστε να μπορούν τα επί μέρους κράτη μέλη αν το επιθυμούν να απαγορεύσουν το άναμμα των φώτων των αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια της ημέρας·
6. Ποιες δυνατότητες υπάρχουν μετά το 2002 για τους μεμονωμένους οδηγούς αυτοκινήτων να σβήνουν τα φώτα όταν κινούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα βεβαίως με τις αποφάσεις που έλαβε ο εθνικός νομοθέτης·
7. Σε περίπτωση που οι συμφωνίες που έχει υπογράψει μέχρι τώρα η Επιτροπή δεν προβλέπουν ακόμη τις δυνατότητες που αναφέρονται στα σημεία 5 και 6, με ποιόν τρόπο κρίνει η Επιτροπή ότι θα μπορούσε ακόμη να μεριμνήσει ώστε να μην παρεμποδιστούν τα κράτη μέλη από τα να επιτύχουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας που αρμόζει στις συνθήκες που επικρατούν στο έδαφός τους, τούτο δε για όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες των δρόμων·
Πηγή: η ολλανδική εφημερίδα De Volkskrant της 8ης Σεπτεμβρίου 2001.


Απάντηση του κ. Liikanen εξ ονόματος της Επιτροπής (7 Νοεμβρίου 2001)
Η Επιτροπή γνωρίζει ότι η υποχρεωτική χρήση των ημερήσιων φανών πορείας (DRL) συζητήθηκε στο ολλανδικό Κοινοβούλιο το 1993. Εντούτοις, αν και το Κοινοβούλιο απέρριψε την πρόταση να καταστεί υποχρεωτική η χρήση φανών κατά τη διάρκεια της ημέρας, φαίνεται ότι δεν απαγόρευσε τη χρήση τους ενώ επέτρεψε στο αρμόδιο υπουργείο να διεξαγάγει μια εκστρατεία για την οδική ασφάλεια ενθαρρύνοντας την εκούσια χρήση των ημερήσιων φανών πορείας.


Η Επιτροπή προέβη σε ενδελεχή εξέταση των διαφόρων εκθέσεων σχετικά με τα πλεονεκτήματα των ημερήσιων φανών πορείας και θεωρεί ότι η χρήση τους μπορεί να συμβάλει στη μείωση των ατυχημάτων χωρίς να δημιουργείται αυξημένος κίνδυνος για κάποια συγκεκριμένη ομάδα χρηστών της οδού. Δεδομένου ότι τα αυτοκίνητα θα διακρίνονται ευχερέστερα, οι λοιποί χρήστες της οδού θα έχουν τη δυνατότητα να τα επισημαίνουν νωρίτερα και θα διαθέτουν περισσότερο χρόνο για να επεξεργασθούν τις αντιδράσεις τους, ενώ θα μπορούν παράλληλα να εστιάζουν περισσότερο την προσοχή τους σε άλλους ενδεχόμενους κινδύνους. Εξάλλου, δεν θεωρείται ότι υπάρχει σημαντική διαφορά όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των ημερήσιων φανών πορείας σε αγροτικούς και αστικούς δρόμους. Οι σημαντικότερες μεταβλητές φαίνεται ότι είναι το γεωγραφικό πλάτος και η εποχή, δεδομένου ότι βάσει αυτών μεταβάλλεται η αναλογία των ωρών ημέρας/νύχτας/σκοτεινότητας.


Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι στις 11 Ιουλίου 2001, παρέλαβε μια δέσμευση για την προστασία των πεζών εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτου (ACEA), η οποία ανταποκρίνεται στην εντολή που έδωσε η Επιτροπή με την ανακοίνωσή της της 21ης Δεκεμβρίου 2000(1). Εντούτοις, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κλήθηκαν να παράσχουν τη γνώμη τους σχετικά με την εν λόγω δέσμευση, την οποία η Επιτροπή θα επικυρώσει μόνο αφού ακούσει και εξετάσει τις ανωτέρω γνώμες. Η σχετική απόφαση θα ληφθεί μέχρι το τέλος του 2001.


Το βασικό μέτρο που προτείνεται στα πλαίσια της δέσμευσης αφορά τη μετατροπή του εμπρόσθιου τμήματος των αυτοκινήτων ώστε σε περίπτωση ατυχήματος να μειωθούν οι πιθανότητες τραυματισμού των πεζών. 'Aλλα μέτρα που απαριθμούνται στη δέσμευση αφορούν τη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων και περιλαμβάνουν την εγκατάσταση ημερήσιων φανών πορείας (DRL) από το 2002 στα νέα μηχανοκίνητα οχήματα στα οποία εφαρμόζεται η δέσμευση.


Η αποδοχή των ημερήσιων φανών πορείας ως θετικού μέτρου στα πλαίσια της δέσμευσης βασίζεται σε διάφορες διεθνείς μελέτες στις οποίες καταδεικνύεται μείωση των οδικών ατυχημάτων μετά την καθιέρωση των εν λόγω φανών.


Σύμφωνα με τη δέσμευση, οι ημερήσιοι φανοί πορείας μπορεί να είναι ειδικοί φανοί, ή φανοί διασταύρωσης και εμπρόσθιοι φανοί ομίχλης που λειτουργούν με ονομαστική ή μειωμένη ένταση φωτός. Οι φανοί θα ανάβουν αυτόματα με την εκκίνηση της μηχανής ενώ θα μπορούν επίσης να απενεργοποιούνται από τον οδηγό.


Η Επιτροπή είναι ενήμερη για τις συζητήσεις που διεξάγονται στα κράτη μέλη σχετικά με τους ημερήσιους φανούς πορείας. Δεδομένου ότι πρόκειται για εκούσια δέσμευση, κάθε κράτος μέλος θα εξακολουθήσει να έχει την ευχέρεια, βάσει της εθνικής του νομοθεσίας για την οδική κυκλοφορία, να απαγορεύει τη χρήση των ημερήσιων φανών πορείας αν το θεωρεί σκόπιμο. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους το γεγονός αυτό κατά τη σχετική μετατροπή των οχημάτων τους. Εντούτοις, ας σημειωθεί ότι η χρήση των ημερήσιων φανών πορείας είναι ήδη υποχρεωτική σε τρία κράτη μέλη ενώ επιτρέπεται στα περισσότερα από τα υπόλοιπα.


Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 081 E της 04/04/2002 σ. 0194 - 0195

Δεν υπάρχουν σχόλια: